60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí 100% data truy câp Tiktok

60.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Không giới hạn tốc độ data

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Không giới hạn tốc độ data

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Không giới hạn tốc độ data

270.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

84Gb (7Gb/ 30 ngày) Hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ 3Mbps

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

42Gb (7Gb/30 ngày) Hết data vẫn truy cập với tốc độ 3Mbps

420.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

21Gb (7Gb/30 ngày) Hết data vẫn có thể truy cập internet với tốc độ 3Mbps

210.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 300 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox + Miễn phí Xem TV360

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

450.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 300 phút gọi ngoại mạng

450.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1680Gb (4Gb/ ngày)

1080.000 đ/420 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

840Gb (4Gb/ ngày)

540.000 đ/210 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (4Gb/ ngày)

270.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

840Gb (2Gb/ ngày)

720.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (2Gb/ ngày)

360.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày)

180.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7G tốc độ cao

30.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí Zalo, Viber, Mocha, Whatsapp

20.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí data truy cập Facebook và nhắn tin Messenger

25.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB/ngày - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 35 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí SMS nội mạng - Miễn phí gói TV360 Basic

70.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (5Gb/ ngày + Miễn phí các cuộc gọi nội mang dưới 20 phút + 15 phút gọi ngoai mạng + Miễn phí nhắn tin SMS nọi mạng + Miễn phí gói TV360

30.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB data + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút + 5 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí SMS nội mạng + Miễn phí gói TV360 Basic

10.000 đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ 3Mbps

300.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ thường

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

8Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ thường

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ 3Mbps

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc độ 3Mbps

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Không giới hạn tốc độ data

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7Gb hết data vẫn có thể truy cập với tốc đdộ 3Mbps

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4Gb/ ngày)

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb ( 2Gb/ ngày)

60.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút+ 100 pút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (500Mb/ ngay) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox

120.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (500Mb/ ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS