1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1500.000đ đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

750.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160GB (6GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 1200 phút ngoại mạng + Xem TV360 Basic

2160.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080GB (6GB/ ngày) + Miễn phí nội mạng (10 phút/ cuộc) + 600 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360 Basic

1080.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6GB/ ngày (180GB) + Miễn phí nội mạng (10 phút/ cuộc) + 100 phút ngoại mạng + Free TV360 Basic

180.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ ngày) + Miễn phí nội mạng 10p/ cuộc + 100 phút ngoại mạng/ tháng + TV360 Basic

1920.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720GB (4GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 600 phút ngoại mạng + Xem TV360 Basic

960.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

4GB/ ngày + Miễn phí nội mạng 10p/cuộc + 100p ngoại mạng + TV360 Basic

160.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1800GB (5GB/ ngày) + Miễn phí TV360 Basic

1620.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB/ ngày (900GB) + Miễn phí TV360 Basic

810.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360 Basic

135.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày)

1800.000đ đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày)

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày)

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2880Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (3Gb/ ngày)

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (2Gb/ ngày)

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ ngày)

540.000 đ/1800 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày)

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1,5Gb/ ngày)

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7G tốc độ cao

30.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox

120.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (500Mb/ ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS